วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม ลูกา 6:31 “การปฏิบัติต่อผู้อื่น”

จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน

Q1 คุณคิดว่า “คำสอน” ของพระเยซูคริสต์ในเรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้อื่น” เป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมวันนี้อย่างไร?
Q2 “ใคร” คือคนที่คุณอยากจะนำ “คำสอน” นี้ไปใช้ด้วย?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 4-6   ยอห์น 10:24-42

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม สุภาษิต 2:4-5 “ท่าที”

ถ้าเจ้าแสวงปัญญาดุจหาเงิน และเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้
นั่นแหละ เจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า และพบความรู้ของพระเจ้า

Q1 คำว่า “ถ้า” “ดุจหาเงิน” และ “อย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้” สะท้อนให้เห็นถึง “ท่าที” ในการแสวงหา “สติปัญญา” จากพระเจ้า  แสวงหา “ความเข้าใจ” ในการยำเกรงพระเจ้า และแสวงหา “ความรู้” ของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 วันนี้คุณใช้ “เวลา” (24 ชั่วโมง) ที่คุณมีอยู่ในการแสวงหา “สติปัญญา” แสวงหา “ความรู้” และ “ความยำเกรง” พระเจ้ามากน้อยแค่ไหน เมื่อ “เปรียบเทียบ” กับเวลาที่คุณใช้ในเรื่องอื่นๆ การทำงาน การเรียน เล่นกีฬา เล่นเกมส์ เล่นคอมพิวเตอร์  ดูทีวี ฟังเพลง ฯลฯ   อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมี “เวลา” แสวงหาพระองค์มากขึ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 1-3  ยอห์น 10:1-23

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

สูจิบัตร 27 พฤษภาคม 2018

國語部程序表二〇一八年五月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  27 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวันดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณภัทรพร
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์ [Read more…]

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018

ผู้นำประชุม: คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณวันดี/คุณสยุมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณหวางจิ้ง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ทีมต้อนรับ:
คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวเจี่ย คุณหลิวหลิน
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณสิริ คุณชาญกิจ
คุณวิทย์ คุณอภิทาน คุณสุขุม คุณคังเหม่ยหลาน

รายการวันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 2018

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิกที่ห้องประชุมชั้น 1 เพื่อรับรองผู้ประสงค์จะย้ายสมาชิกภาพ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้ามาร่วมประชุม หลังจากเลิกนมัสการ
ประชุมคณะมัคนายก เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31