เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 4 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 2:1-23

แม้อิสราเอลจะต้องร่อนเร่อยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง 40 ปี แต่เราก็เห็นถึงความห่วงใย และการดูแลรักษาของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งอิสราเอลแม้แต่วันเดียว สิ่งนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้

เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 3 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:34-46

การไม่เชื่อฟังพระเจ้ามักจะนำมาซึ่งความหายนะเสมอ ดังนั้นจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิต และถามตัวเองเสมอๆ ว่า “นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยหรือไม่?” ก่อนที่จะตัดสินในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 2 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:19-33

โมเสสได้ย้อนกลับไปเล่าถึงเรื่องราวที่คาเดชบารเนีย (กันดารวิถีบทที่ 13-14) สิ่งหนึ่งโมเสสยืนยันอีกครั้งคือ แผ่นดินที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เรานั้น เป็นแผ่นดินที่ดี (ข้อ 25) [Read more…]

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 1 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:1-18

โมเสสบอกว่า ข้าพเจ้าผู้เดียวแบกท่านทั้งหลายไม่ไหว” (ข้อ 9)  และเรียกร้องให้คนอิสราเอลเลือกคนที่มีปัญญา เพื่อจะช่วยดูแลชนชาติของพระเจ้า ที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ คุณจะนำมาใช้ในการรับใช้พระเจ้า และดูแลคริสตจักรอย่างไร? และถ้าพระเจ้าเลือกคุณให้มีส่วนในการดูแล หรือรับใช้ในคริสตจักร คุณจะเตรียมตัวอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 30 ก.ย. 2010 บทเพลงคร่ำครวญ 5:1-22

บทนี้เป็นคำอธิษฐานของปวงชนทูลขอพระเจ้าให้ระลึกถึงความทุกข์ยากของพวกเขาและสารภาพ รอคอยพระกรุณาธิคุณ จากคำอธิษฐานนี้คุณได้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1) ความทุกข์ยากที่เผชิญ 2) การวางใจในพระเจ้า และ 3) การทูลขอที่ออกมาจากใจ อย่างไรบ้าง และคุณจะนำความเข้าใจเหล่านี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไร?