เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 2 มี.ค. 2 ซามูเอล 22:32-51

พระเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้อง เป็นผู้นำ เป็นครู เป็นที่มาของกำลัง เป็นผู้ที่ช่วยเหลือ เป็นผู้ที่ทำลายศัตรูของดาวิด และเป็น “ผู้ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่” แก่ดาวิด ความจริงในเรื่องนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่

เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 1 มี.ค. 2 ซามูเอล 22:1-31

ดาวิดได้เปรียบเทียบถึงการช่วยกู้โดยใช้ภาพต่าง ๆ มากมายเช่น ศิลา โล่ ที่กำบัง ที่ลี้ภัย สำหรับตัวคุณ คุณเปรียบเทียบการช่วยกู้ของพระเจ้าในชีวิตของคุณด้วยภาพอะไร ทำไมคุณจึงเลือกภาพนั้น

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 28 ก.พ. 2 ซามูเอล 21:1-22

หลายครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา มีสาเหตุจากการกระทำ หรือความผิดบาปที่ทำไว้ในอดีต และยังไม่ได้แก้ไข หรือสารภาพ ทำให้เราขาดการอวยพรจากพระเจ้า สำรวจดูว่า  ชีวิตคุณเป็นเช่นนี้หรือไม่ ถ้ามี คุณจะจัดการอย่างไร

เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 27 ก.พ. 2 ซามูเอล 20:1-26

การกระทำของหญิงฉลาด ที่เมืองเบธมาอาคาห์ เป็นการใช้การพูดคุย ทำให้ไม่ต้องสู้รบ  หลีกเลี่ยงความเสียหายที่ต้องเกิดขึ้น ตอนนี้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างในชีวิตของคุณ คุณสามารถจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้น โดยการใช้การพูดคุยกันด้วยเหตุผล แทนวิธีการใช้กำลัง/การขู่เข็ญ/การบังคับ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่?

เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 26 ก.พ. 2 ซามูเอล 19:24 -43

คุณเรียนรู้อะไรจากเมฟีโบเชท (ข้อ 24-30) และบารซิลลัย (ข้อ 31-40) ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตวันนี้