รายการวันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก เพื่อรับรองงบฯ ปี 2019 (หลังนมัสการ) ที่ห้องประชุมชั้น 1 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม

รายการวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก เพื่อชี้แจงงบฯ ปี 2019 (หลังนมัสการ) ที่ห้องประชุมชั้น 1 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมสมาชิก เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานคริสตจักร เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมคณะมัคนายก เวลา 14.00 น. ที่ห้อง 31

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณอรวรรณ/คุณอู๋เหม่ยอวี๋
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ:
คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณหลี่หวาเจิน
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณชาญกิจ คุณอภิทาน คุณสุขุม คุณคังเหม่ยหลาน

รายการวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
เซลรวมไทย-จีน เวลา 13.00-15.00 น. ที่ห้อง 50

รายการวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมธรรมกิจ (คณะกรรมการกลาง) เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31