รายการวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

รายการวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 32
ประชุมกรรมการดำเนินงานภาคภาษาจีน เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31

รายการวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ย. 2017

นมัสการรวม เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 (งดชั้นเรียนรวีฯ)

รายการวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2017

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 (งดชั้นรวีวารศึกษาและอาหารกลางวัน)
พิธีสถาปนาศิษยาภิบาล (อ.เหอจื้อผิง) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

รายการวันอาทิตย์ที่ 27 ส.ค. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมกรรมการค่ายคริสตจักร เวลา 12.30 น. ที่ห้อง 31