รายการวันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31

รายการวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

รายการวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2018

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

คริสตมาสประกาศ

คริสตจักรจัดนมัสการประกาศเนื่องในวันคริสตมาส
ภาคภาษาจีน : วันเสาร์ ที่ 22 ธ.ค.
เวลา 17.00 น. รับประทานอาหาร
เวลา 19.00 น. รายการ (เทศนาโดย อ.เหอจื้อผิง)
ภาคภาษาไทย : วันอาทิตย์ ที่ 23 ธ.ค.
เวลา 16.00 รายการ (เทศนาโดย อ.นนท์ชัย)
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหาร
เวลา 20.00 น. แครอลลิ่ง-ใกล้คริสตจักร

รายการวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
เซลรวมภาคภาษาไทย เวลา 13.00-15.00 น. ที่ห้อง 50