รายการวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11  รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.

รายการวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2014

นมัสการที่สุขุมวิทซอย 2 เวลา 19.00 น. ภาคภาษาไทย อาคารสุเมธชั้น 3 ภาคภาษาจีน ที่ห้อง Fellowship Hall

 

รายการวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.

รายการวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014

รายการสัปดาห์หน้า (วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014) – นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา

งดนมัสการในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014 เนื่องจากอาคารลุมพินีทาวเวอร์ไม่ว่าง จึงย้ายมานมัสการในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014 แทน โดยนมัสการรวมที่คริสตจักรไม้กางเขน สุขุมวิทซอย 2 เวลา 19.00 น. ที่ห้อง Fellowship Hall

รายการวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.