รายการวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2013

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.
นมัสการประกาศภาคภาษาจีนที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.

เปลี่ยนวันนมัสการสัปดาห์หน้าเป็น วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2013 เวลา 19.00 น. ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์

รายการสัปดาห์หน้า (วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2013 เวลา 19.00 น.) ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์

เนื่องจากอาคารลุมพินีทาวเวอร์ จะไม่มีไฟฟ้าในวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2013 คริสตจักรจึงจะจัดการนมัสการใน
วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 2013 เวลา 19.00 น. ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ แทน งดรวีวารศึกษา นมัสการ แยกไทย-จีน

 

รายการสัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2013

 นมัสการรวม (งดรวีวารศึกษา)

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ชั้น 11 อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่
ประชุมสมาชิก เวลา 11.50 น. (รับรองงบประมาณปี 2014) ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวสาร วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น. และ ประชุมสมาชิก เวลา 11.50 น. ที่ห้องประชุมภาคภาษาจีน เพื่อชี้แจงงบประมาณปี 2014 ขอเชิญสมาชิกภาคภาษาไทยเข้ามาร่วมประชุมในห้องประชุมภาคภาษาจีน หลังจากเลิกนมัสการ เวลา 11.50 น.

งดนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน

งดนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน
นมัสการแทนใน
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน

เนื่องจากอาคารลุมพินีทาวเวอร์ไม่ว่างในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. จึงต้องจัดนมัสการเป็นวันเสาร์ที่ 16 พ.ย. แทน ที่คริสตจักรไม้กางเขน สุขุมวิท ซอย 2 เวลา 19.00 น.
งดรวีวารศึกษา โดยภาคภาษาไทยนมัสการที่ Fellowship Hall  ภาคภาษาจีนนมัสการที่ห้องประชุมนมัสการ