งานฟื้นฟู 3-4 มีนาคม 2012

ขอเชิญพี่น้องจัดเวลามาร่วมงานฟื้นฟูของคริสตจักร ในหัวข้อ
“ใจเหมือนพระเยซูคริสต์ – ความรอด ความเชื่อ ความหวัง ความรัก”
โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน (ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเมืองไทย)
ในวันเสาร์ที่ 3 มี.ค. เวลา 18.00 – 20.00 น. และ
วันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค. เวลา 9.30 – 16.00 น.

เตรียมความพร้อมเพิ่มความรู้ด้วยภาษาจีน

คริสตจักรจะเปิดสอนภาษาจีน 3 ชั้นเรียน ดังนี้

  • ระดับต้น เทอม 2 ทุกวันเสาร์ 10.00-12.00 น. (วันที่ 4 ก.พ. 2012 – 28 เม.ย. 2012) 12 ครั้ง
  • ระดับต้น เทอม 4 ทุกวันเสาร์ 14.00-16.00 น. (วันที่ 4 ก.พ. 2012 – 28 เม.ย. 2012) 12 ครั้ง
  • ระดับต้น เทอม 6 ทุกวันอาทิตย์ 14.00-16.00 น. (วันที่ 5 ก.พ. 2012 – 29 เม.ย. 2012) 12 ครั้ง

ค่าลงทะเบียน 400.- บาทต่อเทอม ไม่รวมหนังสือ

ผู้ที่สนใจขอเชิญทดลองเรียนได้ ก่อนจะลงทะเบียนเรียน และขอให้เชิญชวนเพื่อนๆ ของท่านมาร่วมเรียนด้วย

เรียนภาษาจีน ชั้นเบื้องต้น

คริสตจักรพระคุณเปิดสอนภาษาจีนชั้นเบื้องต้น

วันเสาร์ เวลา 10.00 – 12.00 น.

ช่วงเวลาเรียน – วันที่ 26 ส.ค. ถึง 27 พ.ย. 2011 (12 ครั้งๆ 2 ชั่วโมง)
ค่าเรียน – 400 บาท (ไม่รวมหนังสือและแบบฝึกหัด)
รับสมัคร – ก่อนวันเสาร์ที่ 27 ส.ค. 2011
สำหรับผู้เริ่มเรียน หรือต้องการเรียนวิธีพินอิน

http://youtu.be/EAYTKkx4cIA

ค่ายคริสตจักรพระคุณ 15 – 17 กรกฏาคม 2011

“การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั้น” 2 โครินธ์ 12:9

วิทยากร อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี และ อ.ตู้กวางเหย้า
สถานที่อบรมคริสเตียน แบ๊บติสต์ พัทยา

สมัครได้วันนี้จนถึง 2 ก.ค. 2011 ที่คุณชูพรรณ (ภาษาไทย) และ คุณจางเจียยุ่น (ภาษาจีน)

กลุ่มเซลรวม 2011 (12 มิ.ย. เวลา 13.00-15.00 น.)

ขอเชิญร่วมรายการกลุ่มเซลรวม ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. นี้ เวลา 13.00-15.00 น.

ร่วมสามัคคีธรรม พูดคุย แบ่งปัน อธิษฐานด้วยกัน เพื่อเรียนรู้จักมากขึ้น และหนุนใจซึ่งกันและกัน