ประกาศข่าวคริสตจักร

เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่รัฐบาลได้ประกาศ ทางอาจารย์และมัคนายกประจำการได้พูดคุยและปรึกษากันถึงเรื่องนี้ และได้ตัดสินใจที่ปรับรูปแบบการนมัสการพระเจ้า เป็นการนมัสการออนไลน์ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 22 และ 29 มีนาคม 2020 เพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพ ขณะเดียวกันก็ยังรักษาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณกับพระเจ้าไว้ด้วย โดยทางคริสตจักรจะแจ้งช่องทางการเข้าร่วม และเวลาที่จะออนไลน์ให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ขอให้สมาชิกติดตามข่าวสารจากทางคริสตจักรอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทาง line GBC Official โดยสามารถเพิ่มเพื่อนจากลิงค์นี้ได้ทันที https://lin.ee/5lmEDNV

รายการวันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค. 2020

นมัสการรวม (ออนไลน์) เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง Line Group: GBC Worship Live Channel และ
FB Group: Grace Baptist Church Bangkok

รายการวันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 2020

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 9.15-10.50 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 รวีวารศึกษา เวลา 11.00-12.00 น. ที่ห้องรวีฯ
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

รายการวันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 2020

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 9.15-10.50 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 รวีวารศึกษา เวลา 11.00-12.00 น. ที่ห้องรวีฯ
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก หลังนมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1 เพื่อชี้แจงข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นมัคนายก ปี 2020-2023 จากอนุกรรมการสรรหาฯ พร้อมรับบัตรลงมติ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

รายการวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2020

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่ห้อง 31 (ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม)