รายการวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมธรรมกิจ (คณะกรรมการกลาง) เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31
ประชุมกรรมการค่ายคริสตจักร เวลา 12.15 น. ที่ห้อง 31

รายการวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 2019

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่ห้อง 31 (ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม)

รายการวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมกรรมการค่ายคริสตจักร เวลา 12.30 น. ที่ห้อง 31

ค่ายคริสตจักรปี 2019

ค่ายคริสตจักร จะจัดขึ้น วันเสาร์ที่ 10 อาทิตย์ที่ 11 และจันทร์ที่ 12 สิงหาคม ที่ มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี วิทยากร คือ อ.ประยูร ลิมะหุตระเศรณี ขอเชิญพี่น้องทุกท่านจัดเวลาเพื่อไปร่วมค่าย

รายการวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมคณะมัคนายก เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31