สัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเอง

ขอเชิญพี่น้อง ชิญชวนญาติพี่น้อง เพื่อนๆ ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาร่วมนมัสการประกาศในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 2012 เวลา 9.00 น. โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชำนาญเอื้อ

งานฟื้นฟู 3-4 มีนาคม 2012

ขอเชิญพี่น้องจัดเวลามาร่วมงานฟื้นฟูของคริสตจักร ในหัวข้อ
“ใจเหมือนพระเยซูคริสต์ – ความรอด ความเชื่อ ความหวัง ความรัก”
โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน (ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเมืองไทย)
ในวันเสาร์ที่ 3 มี.ค. เวลา 18.00 – 20.00 น. และ
วันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค. เวลา 9.30 – 16.00 น.

Quiet Time 2012

Project 25

พี่น้องที่มีความต้องการและตั้งใจจะอ่านพระคัมภีร์ให้จบ 1 รอบในเวลา 1 ปี ขอเชิญร่วมโครงการ Project 25
(อ่านพระคัมภีร์เดือนละ 25 วัน เพื่ออ่านจบ 1 รอบใน 1 ปี)

God Speaks To Me Project 2012

ขอเชิญชวนพี่น้องให้จดบันทึกคำเทศนาทุกสัปดาห์ในสมุด God Speaks To Me Project
เพื่อท่านจะสามารถตั้งใจฟัง จดจำ และนำสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับท่านผ่านคำเทศนาไปทบทวน และแบ่งปันกับผู้อื่นได้