รายการสัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2013 – นมัสการรวม (งดรวีวารศึกษา)

นมัสการรวมวันสิ้นปี เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11

รายการสัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่ 21 และ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013

วันเสาร์ที่ 21 งานวันคริสตมาสที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รับประทานอาหาร เวลา 17.00 น. นมัสการ เวลา 19.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 22 นมัสการรวมคริสตมาส (งดรวีวารศึกษา) ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 เวลา 9.30 น.

รายการวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2013

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.
นมัสการประกาศภาคภาษาจีนที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.

เปลี่ยนวันนมัสการสัปดาห์หน้าเป็น วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2013 เวลา 19.00 น. ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์

รายการสัปดาห์หน้า (วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2013 เวลา 19.00 น.) ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์

เนื่องจากอาคารลุมพินีทาวเวอร์ จะไม่มีไฟฟ้าในวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2013 คริสตจักรจึงจะจัดการนมัสการใน
วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 2013 เวลา 19.00 น. ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ แทน งดรวีวารศึกษา นมัสการ แยกไทย-จีน

 

รายการสัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2013

 นมัสการรวม (งดรวีวารศึกษา)

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ชั้น 11 อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่
ประชุมสมาชิก เวลา 11.50 น. (รับรองงบประมาณปี 2014) ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน