รายการวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014

รายการสัปดาห์หน้า (วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014) – นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา

งดนมัสการในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014 เนื่องจากอาคารลุมพินีทาวเวอร์ไม่ว่าง จึงย้ายมานมัสการในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014 แทน โดยนมัสการรวมที่คริสตจักรไม้กางเขน สุขุมวิทซอย 2 เวลา 19.00 น. ที่ห้อง Fellowship Hall

รายการวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.

รายการวันศุกร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2014

วันศุกร์ประเสริฐ (18 เม.ย.) นมัสการที่คริสตจักรไม้กางเขน สุขุมวิทซอย 2 ห้อง Fellowship Hall เวลา 19.00 น.
นมัสการรับอรุณวันอีสเตอร์ (20 เม.ย.) ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 เวลา 7.30 น. รับประทานอาหารเช้า เวลา 8.30 น.
วันอีสเตอร์ (20 เม.ย.) นมัสการรวมที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11  เวลา 10.00 น. (งดรวีวารศึกษา)

รายการวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.

รายการวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา
อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 11 (ห้องประชุมใหญ่)