วันรวีวารศึกษา อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2010

วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2010 เป็นวันรวีฯ ไทย จะมีรายการพิเศษ โดยช่วงเช้าจะมีการแสดง ของชั้นรวีฯ เด็ก และเวลา 13.00 – 15.00 น. มีการแข่งขัน และเกมส์ โดยใช้เนื้อหาจากโครงการตาสว่าง ม.ค. – มี.ค. หลังจากนั้นจะทานอาหารว่างด้วยกัน ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวเพื่อมีส่วนร่วมในการแข่งขัน รางวัลมากมายค่ะ ^^

Christmas 2009

Peace-on-Earth

We’re invite you all to celebrate together on Christmas’s day.

Place: Grace Baptist Church, Sukhumvit 19

Date: Sunday, December 20, 2009

Time: 4pm. – 7pm.

BTS: Asok

MRT: Sukhumvit