สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018

สูจิบัตร 15 กรกฎาคม 2018

國語部程序表二〇一八年七月十五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  15 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพัทธมน คุณวิภาวัลย์
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

สูจิบัตร 8 กรกฎาคม 2018

國語部程序表 二〇一八年七月八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  8 กรกฎาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณดวงพร คุณชูพรรณ
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

สูจิบัตร 1 กรกฎาคม 2018

國語部程序表二〇一八年七月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  1 กรกฎาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณชูพรรณ/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณสยุมพร คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณหลี่ชิงชิง คุณจางเฟิ่งฉิน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018

สูจิบัตร 24 มิถุนายน 2018

國語部程序表二〇一八年六月廿四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  24 มิถุนายน ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิริ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณกอมณี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรทัย คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ :  คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

สูจิบัตร 17 มิถุนายน 2018

國語部程序表二〇一八年六月十七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  17 มิถุนายน ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสิชาณีญ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณอุรัชนี
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]