สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018

สูจิบัตร 18 มีนาคม 2018

國語部程序表二〇一八年三月十八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  18 มีนาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุภัทรา คุณชนมน
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018

สูจิบัตร 11 มีนาคม 2018

國語部程序表二〇一八年三月十一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  11 มีนาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสลินทิพย์ คุณสิชาณีญ์
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018

สูจิบัตร 4 มีนาคม 2018

國語部程序表二〇一八年三月四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  4 มีนาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ผู้นำประชุม :  คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณน้ำทิพย์/คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณสมฤดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวลีพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณชัยพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณวรทัย คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณจางเฟิ่งฉิน คุณหลี่หวาเจิน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018

สูจิบัตร 25 กุมภาพันธ์ 2018

國語部程序表二〇一八年二月廿五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณอภิรดี
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

สูจิบัตร 18 กุมภาพันธ์ 2018

國語部程序表二〇一八年二月十八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณวรวดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณกอบกาญจน์ คุณพรพรรณา
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]