สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020

สูจิบัตร 12 มกราคม 2020

國語部程序表二〇二〇年一月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  12 มกราคม ค.ศ. 2020  เวลา 9:15 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณสุมเธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณบุญญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020

สูจิบัตร 5 มกราคม 2020

國語部程序表二〇二〇年一月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  5 มกราคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณศศิรักษ์
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวันดี/คุณจ้าวเจวียน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณจางจ้าน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรวดี คุณพรรณี คุณสยุมพร คุณหลี่หวาเจิน คุณหลี่ชิงชิง คุณซุนหมิ่น [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019

สูจิบัตร 29 ธันวาคม 2019

國語部程序表 二〇一九年十二月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  29 ธันวาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรรณี/คุณสมสิริ
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณหลิวซิน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณจางจ้าน คุณเฉินเฉาจิ้น คุณโจวหลงเหอ คุณฉุงอี้หลง [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2019

สูจิบัตร 22 ธันวาคม 2019

國語部程序表二〇一九年十二月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  22 ธันวาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณดวงรัตน์/คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณจ้าวเจวียน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณวรวดี คุณจางจ้าน คุณซุนจื้อฮุ่ย คุณโจวหลงเหอ คุณฉุงอี้หลง [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

สูจิบัตร 15 ธ.ค. 2019

國語部程序表二〇一九年十二月十五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  15 ธันวาคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสิชาณีญ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณดวงพร คุณชูพรรณ
ทีมต้อนรับ :  คุณณัฐฐิติชญา คุณอุไรพร [Read more…]