สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017

สูจิบัตร 22 ตุลาคม 2017

國語部程序表二〇一七年十月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  22 ตุลาคม ค.ศ. 2017  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณภัทรพร คุณกอมณี
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017

สูจิบัตร 15 ตุลาคม 2017

國語部程序表 二〇一七年十月十五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  15 ตุลาคม ค.ศ. 2017  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณวิทย์
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณณัฐฐิติชญา คุณฑิฆัมพร
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017

สูจิบัตร 8 ตุลาคม 2017

國語部程序表二〇一七年十月八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  8 ตุลาคม ค.ศ. 2017   เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒ์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณขวัญเนตร คุณรพีพรรณ
ทีมต้อนรับ :  คุณอานนท์ คุณอุไรพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017

สูจิบัตร 1 ตุลาคม 2017

國語部程序表二〇一七年十月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  1 ตุลาคม ค.ศ. 2017 เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณน้ำทิพย์/คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณจ้าวเจวียน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรวดี คุณพรรณี คุณเหอจื่อหวาย คุณเฉินเฉาจิ้น คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวหลิน
ทีมต้อนรับ
:  คุณชัยพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017

สูจิบัตร 24 กันยายน 2017

國語部程序表二〇一七年九月廿四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  24 กันยายน ค.ศ. 2017 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]