สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

สูจิบัตร 23 กุมภาพันธ์ 2020

國語部程序表 二〇二〇年二月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020  เวลา 9:15 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณอภิรดี คุณวรรณนิสา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

สูจิบัตร 16 กุมภาพันธ์ 2020

國語部程序表二〇二〇年二月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020  เวลา 9:15 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณวิทย์
ผู้เทศนา :  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณกอบกาญจน์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณชูพรรณ คุณวันดี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณชนมน คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020

สูจิบัตร 9 กุมภาพันธ์ 2020

國語部程序表二〇二〇年二月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020  เวลา 9:15 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวรวดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณภัทรพร คุณกอมณี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

สูจิบัตร 2 กุมภาพันธ์ 2020

國語部程序表 二〇二〇年二月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณจางเจียยุ่น
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณชูพรรณ/คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณโจวตู้เจียง คุณฉวี่เต๋อเหลียง คุณซุนจื้อฮุ่ย คุณจางจ้าน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020

สูจิบัตร 26 มกราคม 2020

國語部程序表二〇二〇年一月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  26 มกราคม ค.ศ. 2020  เวลา 9:15 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชูพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรพรรณา คุณบุญญา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณสุมล คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]