สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017

สูจิบัตร 10 ธันวาคม 2017

國語部程序表 二〇一七年十二月十日

 

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  10 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณบุญญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณณัฐฐิติชญา คุณสิชาณีญ์
ทีมต้อนรับ :  คุณอานนท์ คุณอุไรพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017

สูจิบัตร 3 ธันวาคม 2017

國語部程序表二〇一七年十二月三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  3 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรศิริ/คุณสยุมพร
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณนภนันท์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณหวางจิ้ง
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล คุณวรวดี คุณติงไห่ตง คุณเฉินเฉาจิ้น คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวหลิน
ทีมต้อนรับ
:  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017

สูจิบัตร 26 พฤศจิกายน 2017

國語部程序表二〇一七年十一月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017   เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวันดี คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณอุไรพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017

สูจิบัตร 19 พฤศจิกายน 2017

國語部程序表二〇一七年十一月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณกอบกาญจน์ คุณวรทัย
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017

สูจิบัตร 12 พฤศจิกายน 2017

國語部程序表二〇一七年十一月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวิภาวัลย์ คุณวศิณี
ทีมต้อนรับ :  คุณชนมน คุณอุไรพร [Read more…]