สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

สูจิบัตร 13 ตุลาคม 2019

國語部程序表 二〇一九年十月十三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  13 ตุลาคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุภัทรา คุณพรพรรณา
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

สูจิบัตร 6 ตุลาคม 2019

國語部程序表 二〇一九年十月六

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  6 ตุลาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรรณี/คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณนภนันท์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณสุขุม
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณวรวดี คุณฉวี่เต๋อเหลียง คุณเหอจื๋อหวาย คุณโจวตู้เจียง คุณจ้าวเวยฟง [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

สูจิบัตร 29 กันยายน 2019

國語部程序表二〇一九年九月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  29 กันยายน ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิริ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณกอมณี คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

สูจิบัตร 22 กันยายน 2019

國語部程序表 二〇一九年九月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  22 กันยายน ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

สูจิบัตร 15 กันยายน 2019

國語部程序表二〇一九年九月十五日

ประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  15 กันยายน ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชูพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณน้ำทิพย์ คุณอรวรรณ
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณอุไรพร [Read more…]