สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017

สูจิบัตร 20 สิงหาคม 2017

國語部程序表二〇一七年八月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  20 สิงหาคม ค.ศ. 2017 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรทัย คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017

สูจิบัตร 13 สิงหาคม 2017

國語部程序表二〇一七年八月十三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  13 สิงหาคม ค.ศ. 2017 เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสุขุม/คุณวันทนาพร
ผู้นำเพลงสั้น
:  อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวันดี/คุณหลี่ชิงชิง
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณสยุมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย คุณเฉินเฉาจิ้น คุณจ้าวเวยฟง
ทีมต้อนรับ :  คุณดิเรก [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017

สูจิบัตร 6 สิงหาคม 2017

國語部程序表二〇一七年八月六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  6 สิงหาคม ค.ศ. 2017 เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณพรรณี/คุณศิริพร
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอุรัชนี คุณพรพรรณนา คุณเหอจื่อหวาย คุณเฉินเฉาจิ้น คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวหลิน
ทีมต้อนรับ
:  คุณจำเริญ คุณอานนท์ [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017

สูจิบัตร 30 กรกฎาคม 2017

國語部程序表二〇一七年七月卅日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  30 กรฎาคม ค.ศ. 2017 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา :  อ.สันติ แก้วเตชะ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณอุรัชนี   
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:  คุณสลินทิพย์ คุณณิชา
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017

สูจิบัตร 23 กรกฎาคม 2017

國語部程序表二〇一七年七月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  23 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณวิทย์
ผู้เทศนา :  อ.ปดิพัทธิ์ สันติภาดา
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณบุญญา คุณสิชาณีญ์
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]