สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

สูจิบัตร 18 สิงหาคม 2019

國語部程序表二〇一九年八月十八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  18 สิงหาคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม :  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณขวัญเนตร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพัทธมน คุณณิชา (ลูกปลา)
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

สูจิบัตร 11 สิงหาคม 2019

國語部程序表二〇一九年八月十一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  11 สิงหาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.ตู้กวางเย่า
ผู้นำประชุม :  คุณสุขุม/คุณวันทนาพร
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณสุขุม/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสุขุม/คุณวันทนาพร
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณเยี่ยนเสียงเยี่ย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :   คุณจางจ้าน คุณซุนจื้อฮุ่ย คุณโจวหลงเหอ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณโจวตู้เจียง คุณจงเหว่ย คุณหวางอิ่งเซิน [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019

สูจิบัตร 4 สิงหาคม 2019

國語部程序表 二〇一九年八月四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  4 สิงหาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณชูพรรณ/คุณสยุมพร
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณหวางจิ้ง
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณวรวดี คุณจางจ้าน คุณซุนจื้อฮุ่ย คุณจางจ้าน คุณโจวหลงเหอ คุณฉุงอวี้หลง [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019

สูจิบัตร 28 กรกฏาคม 2019

國語部程序表 二〇一九年七月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  28 กรกฎาคม ค.ศ. 2019  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณกอมณี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพรพรรณา คุณบุญญา
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

สูจิบัตร 21 กรกฎาคม 2019

國語部程序表二〇一九年七月廿一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  21 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณกอบกาญจน์ คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณอุไรพร [Read more…]