สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2010

สูจิบัตร 5 ธ.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 5 ธันวาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณสุนทรีย์ ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณชูพรรณ/คุณสมสิริ  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพานฮุ่ยจู
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณโจวยวี่เฉิน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณลดาวัลย์
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณนงค์ลักษณ์  ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010

สูจิบัตร 28 พ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010  เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณสิชาณีญ์/คุณพัทธมน ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอรวรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจำเริญ  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชูพรรณ/คุณอุลัย [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2010

สูจิบัตร 21 พ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณขวัญเนตร/คุณอรวรรณ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภัทรพร  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณสุมล [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010

สูจิบัตร 14 พ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณชูพรรณ/คุณชนมน ผู้อ่านพระวจนะ : คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจินตนาภรณ์/คุณอุลัย [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2010

สูจิบัตร 7 พ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิริ/คุณสุนทรีย์  ผู้นำเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณดวงรัตน์/คุณศิริพร  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณชลลดา คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพานฮุ่ยจู
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์ ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์ [Read more…]