เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 28 เม.ย. เอเสเคียล 30:1-26

ดูเหมือนว่า สงครามระหว่างบาบิโลนและอียิปต์ เป็นเพียงการสู้รบของสองประเทศ เป็นเรื่องของการขยายอำนาจ การไล่ล่าอาณานิคม แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกความจริงกับเราว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุม และอนุญาตให้ทุกอย่างเกิดขึ้น เพื่อทุกคนจะรู้ว่า “พระองค์คือพระเจ้า” ใช้เวลานี้ทบทวนถึงชีวิตของคุณที่ผ่านมาในอดีต ทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นนั้น พระเจ้าทรงมีส่วนในเหตุการณ์นั้นอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 27 เม.ย. เอเสเคียล 29:1-21

ในเวลาที่เอเสเคียลกล่าวพระวจนะเรื่องอียิปต์ กองทัพบาบิโลนกำลังปิดล้อมเยรูซาเล็ม (ดู 2 พกษ.25:1-2) กษัตริย์เศเดคียาห์ของยูดาห์ขอให้อียิปต์มาช่วยต้านบาบิโลน เอเสเคียลรู้ว่าการพึ่งอียิปต์นั้นจะไม่สำเร็จ และทำให้บาบิโลนโกรธจะลงโทษยูดาห์หนักขึ้น [Read more…]

เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 26 เม.ย. เอเสเคียล 28:1-26

พระเจ้าพิพากษากษัตริย์ไทระ เพราะ “ใจหยิ่งผยอง” ชาวเมืองไทระถือว่าเขาเก่ง ความฉลาดทางการค้าทำให้เขาร่ำรวยและแข็งแรง จนลำพองตัวว่าดีกว่าใครๆ ไม่ต้องเห็นแก่ใคร พวกเขาถือตัวว่าฉลาดอย่างพระเจ้า ให้คุณใคร่ครวญ ยังมีสิ่งใดที่เราภาคภูมิใจจนทำให้เกิดความเย่อหยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ สติปัญญา  อำนาจ ความร่ำรวย เกียรติยศ จนคุณคิดว่า คุณคือพระเจ้าผู้กำหนดทุกสิ่งได้ คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้ บทเรียนจากกษัตริย์ไทระช่วยเหลือคุณให้ดำเนินชีวิตวันนี้กับพระเจ้าอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 25 เม.ย. เอเสเคียล 27:1-36

พระคัมภีร์บทนี้ได้บรรยายถึงความมั่งคั่ง ความร่ำรวย และความยิ่งใหญ่ของเมืองไทระในฐานะที่เป็นเมืองท่าสำหรับค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ทุกอย่างที่เมืองไทระมี ล้วนเป็นของดี มีราคา มีความสวยงาม พวกเขาต่างมั่นใจในความร่ำรวย ความมั่งคั่งทางด้านการค้าที่มีว่า จะเป็นหลักประกันสำหรับทุกอย่าง [Read more…]

เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 24 เม.ย. เอเสเคียล 26:1-21

เมืองไทระตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองหลวงของชาวฟินีเซีย มีชื่อเสียงด้านการค้าขาย ชาวเมืองร่ำรวยและหยิ่งยโส เมื่อเยรูซาเล็มแตกไทระดีใจเพราะเห็นโอกาสที่จะยึดครองเส้นทางขนส่งสินค้าที่ผ่านเยรูซาเล็ม เพราะไทระเป็นเมืองท่าสำหรับขนส่งสินค้าทางทะเล ส่วนเยรูซาเล็มเป็นเมืองท่าสำหรับการขนส่งสินค้าทางบก ไทระยินดีและมีความสุขที่เห็นผู้อื่นกำลังถูกทำลายและกำลังจะสูญเสียทุกอย่าง ซึ่งสิ่งนี้ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยและลงโทษเมืองไทระ คุณเคยรู้สึกยินดีหรือดีใจที่คนอื่นสูญเสียหรือกำลังจะถูกทำลายหรือไม่? ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้ด้วย