เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 7 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 39:1-18

กษัตริย์เศเดคียาห์ไม่ฟังพระเจ้า ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ การล่มสลายของอาณาจักร ถูกกระทำให้ตาบอด ตีตรวนและนำไปกักขังที่บาบิโลน (ข้อ 7) จุดจบของเศเคดียาห์ ตักเตือนอะไรคุณในการดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าในวันนี้?

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 6 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 38:1-28

เยเรมีย์ถูกคุมขัง 5 ครั้ง 37:11-15, 17-21, 38:6,17-28, 40:1-4 ตอนถูกจำจองเยเรมีย์เป็นกังวลเรื่องอะไรบ้าง? (ดู 38:15,24-28) คุณต้องเผชิญสภาพอะไรในเวลานี้? คุณเป็นกังวลเรื่องอะไร? คุณจะจัดการกับความกังวลนี้อย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 5 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 37:1-21

กษัตริย์เศเดคียาห์ เป็นกษัตริย์ยูดาห์ที่ถูกแต่งตั้งโดยบาบิโลน และต่อมาไม่ฟังคำทัดทานของเยเรมีย์ที่ให้ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของบาบิโลน แต่วางแผนปลดแอกจากบาบิโลน โดยขอความช่วยเหลือจากอียิปต์จนทำให้บาบิโลนมาล้อมกรุงเยรูซาเล็ม คุณเคยคิดที่จะทำตามใจตัวเอง มากกว่าที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 4 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 36:1-32

พระเจ้าบัญชาให้มีการบันทึกและอ่านพระวจนะของพระองค์อย่างเปิดเผย เพื่อเตือนสติให้หันกลับจากความผิดบาปทั้งปวง ซึ่งมีคนตอบสนองทั้งเชื่อฟัง และไม่เชื่อฟัง ทบทวนชีวิตของคุณว่า เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์/เฝ้าเดี่ยว/ฟังคำเทศนา คุณตอบสนองอย่างไร? ด้วยการเชื่อฟัง หรือไม่เชื่อฟัง?

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 3 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 35:1-19

คนเรคาบเป็นคนเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนที่สืบเชื้อสายมาจากคนเคไนต์ (ดู 1 พศด. 2:55) มีประวัติเกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลมายาวนาน (ดู ปฐก. 15:19, ผวฉ. 1:16;5:24, 1 ซมอ. 15:6;30:29) พระเจ้าทรงชมเชยความสัตย์ซื่อของคนเรคาบ  ลองทวนความสัตย์ซื่อของคุณที่มีต่อพระเจ้าในวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง