เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 2 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 34:1-22

บทที่ 34-39 เป็นเหตุการณ์ในรัชสมัยเยโฮยาคิมและเศเดคียาห์ ปี 588 ก่อนคริสตกาล กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้ง ขณะที่ข้าศึกล้อมรอบ พระเจ้าทรงบอกให้กษัตริย์เศเดคียาห์ ประกาศให้มีการปล่อยทาสให้เป็นอิสระ ซึ่งเศเคดียาห์ก็ทำตาม และพระเจ้าก็ชมเชย แต่สุดท้ายพวกเขาก็ตามจับทาสที่ปล่อยให้กลับมาเป็นทาสอีก และพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยอย่างมาก  คุณเคยเป็นเป็นอิสระจากการเป็นทาสของความผิดบาปใดบ้าง? ตอนนี้คุณยังมีอิสระอยู่ หรือยอมกลับไปเป็นทาสของความผิดบาปนั้นอีก?  อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 1 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 33:1-26

บทที่ 33 เป็นถ้อยคำปลอบโยนบทสุดท้ายในหนังสือเยเรมีย์ เหตุการณ์ในบทนี้เกิดขึ้นราวปี 587 ก่อนคริสตกาล ขณะนั้นบาบิโลนล้อมกรุงเยรูซาเล็มแล้วเป็นเวลา 1 ปี เยเรมีย์ถูกกษัตริย์เศเดคียาห์กักบริเวณในกองทหารรักษาพระองค์ เนื่องจากท่านเสนอให้จำนนต่อศัตรู และท่านถูกปล่อยตัวหลังจากกรุงเยรูซาเล็มแตก
คุณคิดว่า การที่พระเจ้าบอกว่า ความรักของพระองค์ที่มีต่อประชากรของพระองค์นั้นเป็นความรักที่มั่นคง (ข้อ 11) ขัดแย้งกับ การลงโทษคนยูดาห์ให้ตกไปเป็นเชลยหรือไม่อย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 31 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 32:26-44

พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเยเรมีย์ด้วยประโยคที่ว่า “…สำหรับเรามีสิ่งใดที่ยากเกินหรือ…”(ข้อ 26) คำยืนยันนี้ส่งผลต่อสิ่งที่คุณ ”ได้อธิษฐานไปแล้ว” หรือ ”กำลังจะอธิษฐาน” กับพระเจ้าอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 30 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 32:1-25

การซื้อที่นาของเยเรมีย์ตามพระบัญชาของพระเจ้า เพื่อจะเป็นตัวอย่างยืนยันว่า ในอนาคต (อีก 70 ปีข้างหน้า) พวกที่เป็นเชลยจะได้กลับมาสู่แผ่นดินเกิด และดำเนินชีวิตเหมือนเดิมอีก สิ่งนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการดูแลของพระเจ้าที่จะมีมาในอนาคตของคุณ

เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 29 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 31:15-40

“พันธสัญญาใหม่” ที่พระเจ้าจะทำกับประชากรอิสราเอลรวมถึงเราทุกคนที่เป็นผู้ที่เชื่อในวันนี้ ไม่ได้เป็นพันธสัญญาที่อยู่บนการกระทำตาม “กฎบัญญัติ” แต่เป็นพันธสัญญาที่กระทำที่ “จิตใจ” นั้นคือ “การเชื่อและไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ ในฐานะของพระผู้ช่วยให้รอด”  ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับ ความรอดที่คุณได้รับผ่านมาทางพระเยซูคริสต์