เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 10 ธ.ค. 1 ซามูเอล 2:27-36

“ผู้ที่ให้เกียรติแก่เรา เราจะให้เกียรติ และบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเรา ผู้นั้นจะถูกดูหมิ่น” (ข้อ 30) พระเจ้าได้กำหนดให้ โฮฟนีและฟีเนหัส ลูกชายของเอลี ผู้ที่ดูหมิ่นพระเจ้าจะต้องตายในวันเดียวกัน (ข้อ 34) จุดจบของลูกชายเอลีเตือนสติคุณในเรื่องใด?

เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 9 ธ.ค. 1 ซามูเอล 2:12-26

ลูกชายทั้งสองคนของเอลี แม้จะเกิดในครอบครัวของปุโรหิต และเรียนรู้บทบัญญัติของพระเจ้า แต่พวกเขาก็ยังเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า แม้เอลีจะคอยห้ามปรามแต่ก็ไม่เป็นผล หน้าที่ของพ่อแม่คือ [Read more…]

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 8 ธ.ค. 1 ซามูเอล 2:1-11

นางฮันนาห์สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าออกมาเป็นเสียงเพลง นั่งลงคิดพิจารณาถึงสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณ และลองเลือกเพลงที่คุณคิดว่า เหมาะกับสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ สรรเสริญพระองค์ด้วยบทเพลงนั้น

เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 7 ธ.ค. 1 ซามูเอล 1:19-28

นางฮันนาห์มีลูกตามคำทูลขอ ตั้งชื่อว่า “ซามูเอล” (ความหมายคือ พระเจ้าฟังคำอธิษฐาน) เมื่อลูกหย่านมก็นำไปถวายแด่พระเจ้าที่เมืองชิโลห์ตามที่ได้สัญญาไว้กับพระเจ้า คุณคิดว่านางฮันนาห์รู้สึกอย่างไร? คุณเคยสัญญาอะไรกับพระเจ้าบ้างหรือเปล่า และคุณตอบสนองเหมือนหรือแตกต่างจากนางฮันนาห์? ทำไม?

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 6 ธ.ค. 1 ซามูเอล 1:1-18

นางฮันนาห์ได้มาอธิษฐานขอลูกจากพระเจ้าที่เมืองชิโลห์ทุกปี เนื่องจากเธอเป็นหมัน (ในสมัยโบราณผู้หญิงเป็นหมันเป็นสิ่งที่น่าอาย) เธอมีความทุกข์เศร้าโศกจนอธิษฐานไม่เป็นคำ จนเอลีเข้าใจผิดคิดว่านางฮันนาห์เมาสุรา เวลาที่คุณมีปัญหาหนักๆ ในชีวิต คุณปรึกษาใครเป็นคนแรก? พระเจ้า หรือ มนุษย์?