เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 6 ม.ค. สดุดี 126:1-6

พระเจ้าทรงกระทำ “การมโหฬาร” อะไรในชีวิตของคุณ? และ “การมโหฬาร” นี้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 5 ม.ค. สดุดี 125:1-5

สดุดีตอนนี้ได้บอกว่า ผู้ที่ไว้วางใจพระเจ้าก็เหมือนกับภูเขาศิโยน (ที่มั่นคง แข็งแรง)  ใช้เวลานี้คิดถึงพระพร และความมั่นคงที่คุณมีในชีวิตวันนี้ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า

เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 4 ม.ค. สดุดี 124:1-8

สดุดีตอนนี้สะท้อนให้เห็นว่า ถ้าพระเจ้าไม่ทรงอยู่ฝ่ายเรา ทุกอย่างก็จะจบลงอย่างน่าเศร้า ลองทบทวนชีวิตของคุณที่ผ่านมาว่า ความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้น หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นเพราะคุณไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับพระเจ้าหรือเปล่า? ใช้เวลานี้อธิษฐาน และขอกำลังในการที่จะกลับมาอยู่ฝ่ายเดียวกับพระเจ้า

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 3 ม.ค. สดุดี 123:1-4

“ตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย มองดูที่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย” (ข้อ 2) หลักการในการดำเนินชีวิตของผู้เขียนสดุดีตอนนี้ เป็นแนวทางสำหรับคุณในการดำเนินชีวิตในวันนี้อย่างไรบ้าง?

เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 2 ม.ค. สดุดี 122:1-9

ผู้เขียนสดุดีขอให้อธิษฐานเผื่อ “เยรูซาเล็ม” ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลให้เต็มไปด้วยสันติภาพ “คริสตจักร” ก็เปรียบเสมือนกับเมืองหลวงของผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ให้คุณใคร่ครวญว่า มีเรื่องใดบ้างที่ควรอธิษฐานเผื่อคริสตจักร เพื่อให้เกิดสันติภาพภายในคริสตจักร