เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 11 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 43:1-13

โยฮานัน อาซาริยาห์และพวก ปฏิเสธคำสั่งของพระเจ้าที่มีผ่านทางเยเรมีย์ ซึ่งแตกต่างจากท่าทีที่เชื่อฟังพระเจ้าในบทที่ 42 อย่างชัดเจน คุณคิดว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? เมื่อคุณบอกว่าจะแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า คุณจัดการกับความชอบส่วนตัวอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 10 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 42:1-22

โยฮานันกลัวบาบิโลนจึงขอให้เยเรมีย์ทูลอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อทราบน้ำพระทัยพระองค์ พระเจ้าตรัสผ่านเยเรมีย์ว่าไม่ให้พวกเขาไปอียิปต์ (ที่ดูน่าจะปลอดภัยกว่า) คุณคิดว่า ทำไมพระเจ้าจึงไม่ให้พวกเขาไป? ความมั่นใจและสันติสุขของคุณขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม หรือความมั่นใจในพระเจ้าที่คุณเชื่อและไว้วางใจ

เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 9 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 41:1-18

หลังจากที่อิชมาเอลฆ่าเกดาลิยาห์และคนที่อยู่กับเขาที่มิสปาห์แล้ว ก็เกิดการต่อสู้กับโยฮานันตามมา  นี่เป็นภาพของการแก่งแย่งกันเป็นใหญ่ ลองพิจารณาถึงสังคมยุคนี้ที่มีการแสวงหาผลประโยชน์และแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอย่างมากมาย คุณจะดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นคริสเตียนในสภาวะแบบนี้ได้อย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 8 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 40:1-16

หลังกรุงเยรูซาเล็มแตก บาบิโลนนับยูดาห์เป็นแคว้นหนึ่งของบาบิโลนและตั้งเกดาลิยาห์เป็นผู้ว่าราชการบรรดาหัวเมืองยูดาห์ เกดาลิยาห์เลือกที่จะทำตามที่พระเจ้าบอก คือ ยอมจำนนต่อบาบิโลน (ข้อ 9-10) แต่สุดท้ายท่านก็ถูกฆ่าโดยอิชมาเอลที่ไม่เห็นด้วย คุณเคยมีประสบการณ์ที่ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่เป็นอย่างที่คิด บางครั้งแย่ยิ่งกว่าเดิมอีกหรือไม่? และความเชื่อของคุณต่อพระเจ้าเป็นอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 7 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 39:1-18

กษัตริย์เศเดคียาห์ไม่ฟังพระเจ้า ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ การล่มสลายของอาณาจักร ถูกกระทำให้ตาบอด ตีตรวนและนำไปกักขังที่บาบิโลน (ข้อ 7) จุดจบของเศเคดียาห์ ตักเตือนอะไรคุณในการดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าในวันนี้?