เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 8 ก.ค. 2010 โยชูวา 18:1-28

ดูเหมือนว่า ประชาชนอีก 7 เผ่า ไม่ค่อยจะกระตือรือร้นในการที่จะเข้ายึดครองแผ่นดินที่พระเจ้ามอบให้ จนโยชูวาต้องบอกให้พวกเขารวมตัวกันไปสำรวจพื้นที่ และนำกลับมาเพื่อจะจัดการแบ่งสรรให้เรียบร้อย  ชีวิตของคุณตอนนี้เป็นอย่างไร “กระตือรือร้น” หรือ “เฉยๆ” กับพระเจ้า คุณวางแผนจะทำอะไรกับชีวิตของคุณบ้าง?

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 7 ก.ค. 2010 โยชูวา 17:1-18

คนเผ่าโยเซฟไม่ค่อยจะพอใจในการแบ่งดินแดน เพราะคิดว่า ตนเองได้ส่วนแบ่งน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคนที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งโยชูวาก็อนุญาตให้พวกเขาสามารถหาดินแดนเพิ่มเติมได้  ลองคิดถึงชีวิตของคุณว่า คุณมองเห็นเฉพาะพระพรของพระเจ้าที่คุณมีอยู่ในมือ หรือคุณเห็นพระพรของพระเจ้าที่อยู่รอบๆ ตัวคุณด้วย

เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 6 ก.ค. 2010 โยชูวา 16:1-10

ดูเหมือนว่า ดินแดนที่แบ่งให้เผ่าเอฟราอิมเล็กกว่าที่เผ่ายูดาห์ได้รับแบ่งมาก แต่เผ่าเอฟราอิมก็ไม่ได้แสดงท่าทีต่อต้าน โกรธแค้น หรือไม่พอใจ แต่ยอมรับด้วยความยินดี เพราะพวกเขาเชื่อมั่นในความรัก และความยุติธรรมของพระเจ้า คุณเคยมีประสบการณ์/เหตุการณ์ที่ไม่พอใจเกี่ยวกับความยุติธรรมหรือไม่? คุณตอบสนองอย่างไร? คุณจะนำข้อคิดวันนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 5 ก.ค. 2010 โยชูวา 15:1-63

บทที่ 15 บันทึกถึงดินแดนที่แบ่งให้เผ่ายูดาห์ ชนชาติอิสราเอลจำต้องทำศึกต่อไป เพื่อยึดครองดินแดนที่ถูกแบ่งแล้ว ซึ่งตรงกลางในข้อ 13-19 ได้แทรกความสำเร็จของคาเลบในการยึดครองแผ่นดินตามพันธสัญญาของพระเจ้า เหตุการณ์นี้แสดงว่า คาเลบมีท่าทีแบบไหนต่อพระสัญญาของพระเจ้า? การกระทำของคาเลบเป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตของคุณอย่างไร? ถ้าวันนี้พระเจ้าถามคุณว่า “เจ้าต้องการอะไร” คุณจะตอบว่าอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 4 ก.ค. 2010 โยชูวา 14:1-15

คาเลบมาหาโยชูวา เพื่อขอส่วนแบ่งดินแดน โดยขอเมืองเฮโบรนซึ่งเป็นดินแดนที่คนอานาค (คนยักษ์) อาศัยอยู่ และเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมอย่างแข็งแรง (ข้อ12) แม้ในเวลานั้นคาเลบจะมีอายุ 85 ปีแล้วก็ตาม คำพูดของเขาในข้อ 11 ที่ว่า “กำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไป และเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้น” หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในวันนี้?