เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 10 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 4:32-40

โมเสสช่วยย้อนระลึกให้อิสราเอลตระหนักว่า ไม่มีชนชาติใดในโลกใบนี้ที่ได้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่กับพระเจ้า นอกจาก “อิสราเอล” เพียงชาติเดียว ลองสำรวจดูว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำการใหญ่/อัศจรรย์ที่ไม่เหมือนใครในชีวิตของเราอย่างไรบ้าง?

เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 9 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 4:15-31

“รูปเคารพเป็นผลงานที่ทำจากมือคน ซึ่งไม่ดู ไม่ฟัง ไม่รับประทาน ไม่ดมกลิ่น” (ข้อ 28) ซึ่งแตกต่างจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทรงมองเห็น ทรงได้ยิน และทรงเข้าใจถึงความในใจของเรา ความจริงในเรื่องนี้ ช่วยให้คุณมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 8 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 4:1-14

จากบทที่ 4 เป็นต้นไปเป็นการแจ้งกฎบัญญัติของพระเจ้า เพื่อให้ชนชาติรักษาพระบัญญัติเคร่งครัด พระคำของพระเจ้า “อย่าเสริม เติม และอย่าตัดออก” โมเสสไม่ได้ทำตามคำบัญชาของพระเจ้า [Read more…]

เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 7 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 3:12-29

เผ่ารูเบน กาด และครึ่งเผ่ามนัสเสห์ได้แผ่นดินฝั่งตะวันออกแม่น้ำจอร์แดน แต่ยังข้ามแม่น้ำไปช่วยเผ่าที่เหลือสู้รบเพื่อครอบครองดินแดน (ข้อ 18-20) และโมเสสที่รู้ตัวว่า จะไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปแผ่นดินคานาอัน แต่ยังเป็นผู้นำของอิสราเอล  ทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างกับคุณในเรื่องใด?

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 6 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 3:1-11

โมเสสได้บอกเบื้องหลังของความสำเร็จในชัยชนะเหนือเมืองบาชานว่า เป็นมาจาก “พระเจ้า” ลองสำรวจความสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คุณคิดว่า พระเจ้าทรงมีส่วนในความสำเร็จเหล่านั้นอย่างไร?  ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า