เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 6 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 3:1-11

โมเสสได้บอกเบื้องหลังของความสำเร็จในชัยชนะเหนือเมืองบาชานว่า เป็นมาจาก “พระเจ้า” ลองสำรวจความสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คุณคิดว่า พระเจ้าทรงมีส่วนในความสำเร็จเหล่านั้นอย่างไร?  ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า

เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 5 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 2:24-37

การเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา ไม่ได้มาง่ายๆ อิสราเอลต้องต่อสู้กับคนหลายเชื้อชาติ ทำให้ดูเหมือนว่า พระเจ้าโหดร้าย แต่ในกรณีของกษัตริย์สิโหน คุณคิดว่า พระเจ้าให้โอกาสกับพระองค์หรือไม่อย่างไร? (ข้อ 26-29) และคุณรู้หรือไม่ว่า พระเจ้าก็ทรงให้โอกาสคุณด้วยเช่นกัน ดังนั้นอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไป

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 4 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 2:1-23

แม้อิสราเอลจะต้องร่อนเร่อยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง 40 ปี แต่เราก็เห็นถึงความห่วงใย และการดูแลรักษาของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งอิสราเอลแม้แต่วันเดียว สิ่งนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้

เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 3 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:34-46

การไม่เชื่อฟังพระเจ้ามักจะนำมาซึ่งความหายนะเสมอ ดังนั้นจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิต และถามตัวเองเสมอๆ ว่า “นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยหรือไม่?” ก่อนที่จะตัดสินในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 2 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 1:19-33

โมเสสได้ย้อนกลับไปเล่าถึงเรื่องราวที่คาเดชบารเนีย (กันดารวิถีบทที่ 13-14) สิ่งหนึ่งโมเสสยืนยันอีกครั้งคือ แผ่นดินที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เรานั้น เป็นแผ่นดินที่ดี (ข้อ 25) [Read more…]