เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 1 ก.ค. 2010 โยชูวา 11:1-23

แม้เจ้าเมืองต่าง ๆ จะรวมตัวกันเพื่อทำสงครามกับอิสราเอล และพระคัมภีร์บันทึกว่า “ทุกเมืองต่างพ่ายแพ้และถูกทำลายจนหมด” คุณคิดว่าทำไมชนชาติอิสราเอลจึงมีชัย? (ดู 11:6-8,19-20) คุณมีศึกอะไรบ้างในชีวิต? คุณจะนำเคล็ดลับนี้มาใช้ในชีวิตของตนเองได้อย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 30 มิ.ย. 2010 โยชูวา 10:16-43

โยชูวาอาศัยหลักการอะไรในการทำลายล้างเมืองและผู้คนต่างๆ?  คุณจะนำหลักการนี้ไปใช้ได้อย่างไร ในการจัดการกับความผิดบาปของคุณ

เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 29 มิ.ย. 2010 โยชูวา 10:1-15

จาก 10:7-14 ทำไมโยชูวาจึงมีชัยต่อเจ้าเมืองทั้งห้า การมีชัยของโยชูวาหนุนใจคุณอย่างไรที่จะเผชิญกับความอ่อนแอและความกลัวของคุณ?

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม มัทธิว 7:7-8 “ขอ”

“จง​ขอ​แล้ว​จะ​ได้ จง​หา​แล้ว​จะ​พบ จง​เคาะ​แล้ว​จะ​เปิด​ให้แก่​ท่าน​
เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ที่​ขอ​ก็​ได้ ทุก​คน​ที่​แสวงหา​ก็​พบ ทุก​คน​ที่​เคาะ​ก็​จะ​เปิด​ให้​เขา”

Q1 ทำไมพระคัมภีร์จึงสอน เรียกร้อง และ “สั่ง” ให้เราที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า “อธิษฐาน” ต่อพระเจ้า?
Q2 มีอะไรบ้างที่คุณอยากจะ “ขอ” “หา” “เคาะ” เพื่อ “จะได้” “จะพบ” “จะเปิด” สำหรับปี 2016 อธิษฐานมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  ปฐมกาล 1-3  มัทธิว 1

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี      ปฐมกาล 1-3           มัทธิว 1