ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจำเริญ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณกอมณี คุณวิภาวัลย์
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวิภาวัลย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์ คุณอรวรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณณัฐฐิติชญา คุณอุไรพร

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.ยินดี จัง
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณณัฐฐิติชญา คุณสุภาภรณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

ผู้นำประชุม: คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้เทศนา: อ.เดวิด ชาง/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณสุมล/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณจำเริญ คุณชัยพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณซุนหมิ่น คุณจ้าวกั๋วรุ่ย คุณหลี่หวาเจิน คุณเหอฉีเหม่ย
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณอภิทาน คุณสุขุม คุณคังเหม่ยหลาน