ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวิภาวัลย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์ คุณอรวรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณจำเริญ คุณอุไรพร

รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณณัฐฐิติชญา คุณภีรพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018

ผู้นำประชุม: คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา: อ.นันทชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณสุมล/คุณสยุมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณวลีพรรณ
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ:
คุณจำเริญ คุณอานนท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณสยุมพร
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณหลี่ชิงชิง คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณวิทย์
คุณอภิทาน คุณสุขุม คุณคังเหม่ยหลาน

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอภิรดี คุณภีรพรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร