Archives for November 2014

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน โยชูวา 6:1-21 “เดินรอบกำแพง”

โยชูวาเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เห็นการอัศจรรย์ในแผ่นดินอียิปต์ และผู้รับช่วงการเป็นผู้นำต่อจากโมเสส โยชูวาได้ทำการอัศจรรย์แรกคือ การเดินข้ามแม่น้ำจอร์แดน และในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นการอัศจรรย์ครั้งที่ 2 ในชีวิตของโยชูวา

Q1  พระเจ้าทรงสั่งให้โยชูวา ทำสงครามกับเมืองเยรีโค ด้วยการนำหีบพันสัญญาของพระเจ้า และประชาชนเดินรอบกำแพงเมือง 7 วัน โดยใน 6 วันแรก ให้เดินวันละ 1 รอบ และไม่ให้ส่งเสียงใดๆ ส่วนวันที่ 7 ให้เดิน 7 รอบ โดยในรอบที่ 7 ให้ส่งเสียงดัง หลังจากนั้นกำแพงเมืองจะพังลง และชัยชนะจะเป็นของโยชูวา และอิสราเอล โยชูวา และชนชาติอิสราเอลทำตามคำสั่งของพระเจ้าทุกอย่าง คุณคิดว่า “การเชื่อฟัง” “การอัศจรรย์” และ “ความสำเร็จ” มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  คุณคิดว่า “การเชื่อฟัง” “การอัศจรรย์” และ “ความสำเร็จ” จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน อพยพ 17:8-16 “ยกมือขึ้น”

หลังจากที่โมเสสพาชนชาติอิสราออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์ เมื่อเดินทางมาถึงที่ตำบลเรฟีดิม คนอามาเลขได้ยกกองทัพมาโจมตีอิสราเอล ซึ่งนับเป็นสงครามครั้งแรกในชีวิตของชนชาติอิสราเอล หลังจากที่ไม่ได้ทำสงครามมากว่า 430 ปี และที่นี่มีการอัศจรรย์เล็กๆ เกิดขึ้น

Q1  พระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรย์เหนือสงครามครั้งนี้อย่างไร? (ดูข้อ 11-12 ประกอบ)
Q2  การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับการที่โมเสส อาโรน และเฮอร์ ได้กระทำตามที่พระเจ้าสั่ง คุณจะนำตัวอย่างที่ดีของทั้ง 3 คนไปใช้และทำให้เกิดการอัศจรรย์ขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร?

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน ดาเนียล 3:8-30 “เตาไฟ”

กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้สั่งให้มีการสร้างรูปปฏิมากรด้วยทองคำ ตั้งไว้ในเมืองบาบิโลน เพื่อให้ทุกคนกราบไหว้ และถ้าใครไม่ก้มลงกราบไหว้จะต้องถูกจับโยนทิ้งในเตาไฟ ในเวลานั้นมีคนยิวที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย โดยมี 4 คนที่มีโอกาสได้เข้าไปรับราชการคือ ดาเนียล และเพื่อนทั้ง 3 คน ชัดรัค เมชาค และ เอเบดเนโก ซึ่งทั้ง 4 คนเป็นที่รักและพึงพอใจของกษัตริย์ ทำให้บางคนไม่ชอบและหาเรื่องทั้ง 4 คน ในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการกลั่นแกล้งเพื่อนทั้ง 3 ของดาเนียล โดยมุ่งหวังทุกคนต้องตาย (ข้อ 8) โดยมีคนไปฟ้องกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ว่า ทั้ง 3 คนไม่ยอมก้มลงกราบไหว้รูปปฏิมากรทองคำ เนบูคัดเนสซาร์โกรธมาก (ข้อ 13) แต่ก็ยังให้โอกาสทั้ง 3 คนที่จะยอมกราบไหว้รูปปฏิมากรทองคำ เพื่อไถ่โทษ

Q1  ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก ให้คำตอบกับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์อย่างไร? (ดูข้อ 16-18 ประกอบ) และพระเจ้าทรงช่วยทั้ง 3 คนจากเตาไฟอย่างไร และผลที่ตามคือ? (ดูข้อ 24-25 และ 28-30 ประกอบ)
Q2  แม้แต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ยังเอ่ยปากพูดว่า “เพราะว่าไม่มีพระองค์อื่นที่จะสามารถช่วยกู้ในทางนี้ได้” คำพูดนี้จะทำให้เกิดการอัศจรรย์ขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 1 พงศ์กษัตริย์ 18:20-40 “ไฟจากฟ้า”

เอลียาห์ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า ได้ทำการแข่งขันกับผู้เผยพระวจนะของพระบาอัลจำนวน 450 คน โดยให้นำเอาวัว 2 ตัว มาผ่าและวางไว้บนแท่นบูชา และให้แต่ละฝ่ายร้องเรียกพระของตนให้กระทำการอัศจรรย์ด้วยการส่งไฟลงมาจากฟ้ามาเผาไหม้เครื่องบูชา ซึ่งเมื่อถึงเวลาฝ่ายของพระบาอัลได้ทำพิธีก่อนซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เอลียาห์แค่อธิษฐานก็มีไฟจากฟ้าตกลงมาไหม้เครื่องเผาบูชาทั้งหมด

Q1  อะไรคือเป้าหมายของพระเจ้าที่ทรงกระทำการอัศจรรย์ผ่านไฟจากฟ้าในครั้งนี้? (ดูข้อ 21, 36, 37, 39 ประกอบ)
Q2  หลายครั้งพระเจ้าไม่สามารถทำการอัศจรรย์ในชีวิตของคุณ หรือ ส่งไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงมาในชีวิตของคุณ เป็นเพราะคุณมีรูปเคารพอื่นๆ ในชีวิตของคุณ นอกเหนือจากพระเจ้า ทบทวนชีวิตของคุณ และหันหลังให้กับรูปเคารพเหล่านั้น เพื่อการอัศจรรย์/การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ
ปล. รูปเคารพไม่ได้จำเป็นต้องหมายถึง รูปปั้น หรือสิ่งของในความเชื่ออื่นเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่คุณให้ความสำคัญ และยกให้เป็นอันดับหนึ่งเหนือพระเจ้า ไว้วางใจในสิ่งเหล่านั้นมากกว่าไว้วางใจในพระเจ้า อาจจะเป็นเงินทอง ชื่อเสียง อำนาจ ความสามารถ ความรู้ บุคคล ฯลฯ

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-16 “ขนมก้อนเล็ก”

เอลียาห์เริ่มต้นชีวิตผู้เผยพระวจนะเกี่ยวกับการอัศจรรย์ ด้วยการบอกอาหับว่า จะไม่มีฝนตกในแผ่นดิน ถึง 3 ปี 6 เดือน และได้รับประสบการณ์ในการอัศจรรย์ด้วยการถูกเลี้ยงด้วยกา (นำขนมปังและเนื้อมาให้ทุกเช้าเย็น) และในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยายถึงการอัศจรรย์ที่เอลียาห์ได้ทำ คือ การทำให้แป้ง และน้ำมันไม่หมดไปจากหม้อ จนกว่าฝนจะตกลงมาในแผ่นดิน

Q1   คุณคิดว่า การทำขนมก้อนเล็กมาให้เอลียาห์ก่อน เกี่ยวข้องอย่างไรกับการอัศจรรย์ที่แป้งและน้ำมันไม่หมดไปจากหม้อ?
Q2  ก่อนที่ลาซารัสจะฟื้นขึ้นมาจากความตาย พระเยซูคริสต์พูดกับมารธาผู้เป็นพี่สาวว่า “เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” วันนี้คุณพร้อมจะมอบชีวิต (ขนมก้อนเล็ก) ไว้กับพระเจ้า และพร้อมที่จะได้เห็นการอัศจรรย์ (ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า) ในชีวิตของคุณหรือไม่?