หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและยุติธรรม โดยเฉพาะความรุนแรงในภาคใต้ที่จะมีเหตุการณ์ซุ่มยิง และวางระเบิดเป็นระยะๆ รวมทั้งการจัดงานการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “รัชกาลที่ ๙” 25-29 ตุลาคมนี้
2.สถานการณ์ความขัดแย้งในคาบมหาสมุทรเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ ที่มีการทดลองขีปนาวุธ และการซ้อมรบ รวมทั้งการเข้ามาของสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศแถบอาเซียน ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายในทางที่ดี ด้วยการเจรจา ไม่ใช้ความรุนแรง3.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน รวมทั้งสมาชิกทุกคน จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน
4.คณะกรรมการมิชชั่นในการติดต่อทามทาบผู้ประกาศ และการมองดูสถานที่ประกาศใหม่ เพื่อทำการประกาศและขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไปในที่ที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึง
5.ค่ายคริสตจักรที่มีขึ้นในวันที่ 12-14 สิงหาคม ที่วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก เผื่อวิทยากรค่าย อ.ชัยวัฒน์ ประธานค่ายคือ คุณสิชาญ (ที) และคณะกรรมการ ในการเตรียมงาน รวมถึงสมาชิกค่ายที่จะเตรียมตัวจัดเวลาไปค่ายด้วยกัน
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณบุญสม คุณสุรีรัตน์ คุณทวี คุณธีระ คุณสุกิจ คุณสมร คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณแม่คุณหลิวเยี่ยนฟาง และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*