หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรี ในการบริหารดูแลประเทศไทย การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และยุติธรรม ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง สถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มมีการเคลื่อนไหว และการจัดการเลือกตั้งตามแผนการที่วางไว้ รวมทั้งการจัดงานการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “รัชกาลที่ ๙” 25-29 ตุลาคมนี้
2.สถานการณ์ความขัดแย้งในคาบมหาสมุทรเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ และญึ่ปุ่น ที่เกาหลีเหนือยังคงซ้อมยิงขีปนาวุธอย่างต่อนเนื่อง ทำให้เกิดความตรึงเครียดระหว่างประเทศ และอาจก่อให้เกิดสงครามได้ ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายในทางที่ดี ด้วยการเจรจา ไม่ใช้ความรุนแรง3.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน รวมทั้งสมาชิกทุกคน จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน
4.การประชุมของมัคนายก และอาจารย์ ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับการรับใช้ การทำงาน และการบริหารจัดการ เพื่อให้คริสตจักรดำเนินไปสู่เป้าหมาย
5.ค่ายคริสตจักรที่มีขึ้นในวันที่ 12-14 สิงหาคม ที่วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก เผื่อวิทยากรค่าย คือ อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน ประธานค่าย คือ คุณสิชาญ (ที) และคณะกรรมการ ในการเตรียมงาน สมาชิกค่ายที่จะเตรียมตัวจัดเวลาไปค่ายด้วยกัน และการเปิดรับสมัครในวันนี้
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณบุญสม คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณทวี คุณธีระ คุณสุกิจ คุณสมร คุณแม่ของคุณอุรัชนี คุณแม่คุณหลิวเยี่ยนฟาง และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*