วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม สุภาษิต 31:30 “แม่”

เสน่ห์เป็นของหลอกลวง และความงามก็เปล่าประโยชน์
แต่สตรียำเกรงพระเจ้า สมควรได้รับคำสรรเสริญ

Q1 วันนี้เป็นวันแม่ คุณคิดว่า “คุณแม่ของคุณ” ได้สำแดง “ความยำเกรงพระเจ้า” ผ่านการดูแลครอบครัวอย่างไร?
Q2 “คุณแม่ของคุณ” ควรจะได้รับ “คำสรรเสริญ” จากคุณและคนในครอบครัวอย่างไร? (จงไปทำสิ่งนั้น)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 84-86   โรม 12

Speak Your Mind

*