วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม โคโลสี 2:8 “ตามพระคริสต์”

จงระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา
และด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์
ตามวิญญาณต่างๆ แห่งสากลจักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์

Q1 เปาโลได้บอกถึงสิ่งที่อาจจะทำให้ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า หลงจากทางของพระเจ้า 3 ประการคืออะไรบ้าง? (สังเกตหลังคำว่า “ด้วย” และ “ตาม”)
Q2 มีสิ่งใดในชีวิตของคุณที่ต้อง “ระมัดระวัง” เพราะสิ่งนั้นอาจจะทำให้คุณ “ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระคริสต์”?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 89-90   โรม 14

Speak Your Mind

*