หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการจัดการเลือกตั้งตามแผนการที่วางไว้ รวมทั้งการจัดงานการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “รัชกาลที่ ๙” 25-29 ตุลาคมนี้
2.สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในภาคกลางตอนบน และภาคอีสาน 43 จังหวัด แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วใน 33 จังหวัด แต่อีก 10 จังหวัดยังไม่คลี่คลาย โดยจังหวัดสกลนครได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากที่สุดในเวลานี้ รวมทั้งภาคใต้ที่กำลังจะเริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุม เผื่อที่การช่วยเหลือจะเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนอย่างทั่วถึง3.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก กรรมการดำเนินงานไทย-จีน และสมาชิกทุกคน จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน
4.ค่ายคริสตจักรวันที่ 12-14 สิงหาคม ที่วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก เผื่อ อ.ชัยวัฒน์ (วิทยากร) คุณสิชาญ (ประธานค่าย) และคณะกรรมการค่ายในการเตรียมงาน ความปลอดภัยในการเดินทาง และสมาชิกที่จะไปร่วมค่าย และได้รับพระพรร่วมกัน
5.การจัดพิธีสถาปนา อ.เหอจื้อผิง เป็นศิษยาภิบาล ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 เผื่อสำหรับการเตรียมงาน การประสานงานต่างๆ และที่งานจะดำเนินไปอย่างเรียบร้อย เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเป็นความชื่นชมยินดีร่วมกัน รวมทั้งเผื่อ สติปัญญาในการเทศนา สั่งสอน เลี้ยงดูสมาชิก ของ อ.เหอจื้อผิง การรับใช้ร่วมกับคณะมัคนายก และผู้รับใช้เต็มเวลาของคริสตจักร
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณชลลดา คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณวีระชัย คุณแม่คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณพ่อและคุณแม่ของคุณนภนันท์
คุณแม่ของคุณศศิรักษ์ และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*