รายการวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2017

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 (งดชั้นรวีวารศึกษาและอาหารกลางวัน)
พิธีสถาปนาศิษยาภิบาล (อ.เหอจื้อผิง) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

Speak Your Mind

*