หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการจัดการเลือกตั้งตามแผนการที่วางไว้ รวมทั้งการจัดงานการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “รัชกาลที่ ๙” 25-29 ตุลาคมนี้
2.สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ที่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว มีมรสุมเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งภายในประเทศ และในประเทศเพื่อนบ้านที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย รวมถึงภาคใต้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุม อธิษฐานเผื่อการจัดการน้ำที่ดี การระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ที่จะทำได้อย่างรวดเร็วและบรรเทาความเดือดร้อนได้3.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก กรรมการดำเนินงานไทย-จีน และสมาชิกทุกคน จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน
4.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายคริสตจักรที่มีขึ้นในวันที่ 12-14 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี สมาชิกทุกคนได้รับการหนุนใจผ่านพระวจนะของพระเจ้า เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี มีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาจีน ขอพระเจ้าทรงนำพาสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในคริสตจักรพระคุณของเรา
5.งานสถาปนา “ศิษยาภิบาล” ของ อ.เหอจื้อผิง ในบ่ายวันนี้ (3 กันยายน 2017) ที่ทุกอย่างจะไปเป็นอย่างเรียบร้อย ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเป็นความชื่นชมยินดีร่วมกัน รวมทั้งเผื่อ สติปัญญาในการเทศนา สั่งสอน เลี้ยงดูสมาชิก ของ อ.เหอจื้อผิง การรับใช้ร่วมกับคณะมัคนายก และผู้รับใช้เต็มเวลาของคริสตจักร
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณชลลดา คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณวีระชัย คุณแม่คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณพ่อและคุณแม่ของคุณนภนันท์
คุณแม่ของคุณศศิรักษ์ และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*