ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017

ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์ คุณอรวรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณอานนท์ คุณอุไรพร

Speak Your Mind

*