รายการวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2017

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก ที่ห้องประชุมชั้น 1 (เพื่อรับรองรายชื่อกรรมการดำเนินงานไทย-จีน วาระปี 2018-2019) ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้ามาร่วมประชุม หลังจากเลิกนมัสการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31

Speak Your Mind

*