วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน สดุดี 127:1-2 “หลับสบาย”

ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า
ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนคร คนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า
เป็นการเหนื่อยเปล่า ที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืด นอนดึก และกระหืดกระหอบกินอาหาร
เพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่รักของพระองค์ ให้หลับสบาย

Q1 “พระเจ้า” ทรงเกี่ยวข้องกับ “ความเหนื่อยเปล่า” อย่างไร?
Q2 “เพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่รักของพระองค์ ให้หลับสบาย” หนุนใจคุณเมื่อกลับถึงบ้าน หลังจากการดำเนินชีวิตวันนี้ท่ามกลางความรับผิดชอบต่างๆ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          บทเพลงคร่ำครวญ 1-2        ฮีบรู 10:1-18

Speak Your Mind

*