วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน สดุดี 18:1-2 “ข้าพระองค์รักพระองค์”

ข้าแต่พระเจ้า พระกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์
พระเจ้าทรงเป็นพระศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์
เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นพระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์
เป็นโล่ เป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระองค์ เป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์

Q1 อะไรคือเหตุผลที่ให้ผู้เขียนสดุดีบทนี้พูดว่า “ข้าพระองค์รักพระองค์”? (สังเกต “พระลักษณะของพระเจ้า”)
Q2 คิดถึงครั้งสุดท้ายที่คุณบอกว่า “ข้าพระองค์รักพระองค์” อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณพูดแบบนั้นกับพระเจ้า?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          บทเพลงคร่ำครวญ 3-5        ฮีบรู 10:19-39

Speak Your Mind

*