รายการวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 2017

นมัสการรวม (วันมิชชั่น) อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00; 00-15.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

Speak Your Mind

*