รายการวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมธรรมกิจชุดใหม่ (ปี 2018-2019) และชุดเก่า (ปี 2016-2017) เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31

Speak Your Mind

*