วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน สุภาษิต 17:17 “มิตรสหายและพี่น้อง”

มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลา
และพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก

Q1 อะไรคือ ผลดีของการมี “มิตรสหาย” และ “พี่น้อง”?
Q2 เมื่ออ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ “คุณคิดถึงใคร” ที่เป็น “มิตรสหายและพี่น้อง” ในชีวิตของคุณ ใช้เวลานี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 11-13   ยากอบ 1

Speak Your Mind

*