วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน สดุดี 139:1 “รู้จักข้าพระองค์”

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์ และทรงรู้จักข้าพระองค์

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณสามารถจำเนื้อหาได้ทั้งหมด คุณอยาก จะให้พระเจ้า “ตรวจสอบ” ชีวิตของคุณในเรื่องใดบ้าง? ค่อยๆ เปิดเรื่องราวนั้นๆ ให้พระเจ้าตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ท่าทีในจิตใจ หรือ การลงมือกระทำ ฯลฯ
Q2 คำว่า “ทรงรู้จักข้าพระองค์” หนุนใจคุณในการรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มีอยู่ต่อไป และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยังไม่ดี ยังไม่ได้มาตรฐานของพระคัมภีร์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เอเสเคียล 20-21   ยากอบ 5

Speak Your Mind

*