วันอังคารที่ 12 ธันวาคม โคโลสี 4:2 “ท่าที”

จงขะมักเขม้นอธิษฐาน จงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณ

Q1 เปาโลได้สอนถึง “ท่าที่” ที่ควรจะมีใน “การอธิษฐาน” 3 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณคิดว่า ท่าทีในการอธิษฐานทั้ง 3 ประการ ท่าทีใดที่ “ยากที่สุด” สำหรับชีวิตแห่งการอธิษฐานของคุณ? เพราะเหตุใด?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โฮเชยา 9-11          วิวรณ์ 3

Speak Your Mind

*