วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 1 โครินธ์ 13:7 “ความรัก IV”

ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ
และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง

Q1 คุณคิดว่า “ความอดทน” “การเชื่อในส่วนดี” และ “การมีความหวัง” จะมีส่วนทำให้ “ความรักหนักแน่นมั่นคง ยืนยาว” ได้อย่างไร?
Q2 คุณคิดว่า คุณต้องการคุณลักษณะของความรักแบบไหนใน 3 แบบนี้คือ “ความอดทน” “การเชื่อในส่วนดี” และ “การมีความหวัง” ไปช่วยเสริมสร้าง “ความรักของคุณให้หนักแน่นมั่นคง ยืนยาว” ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบสามีภรรยา ความรักระหว่างพ่อแม่ลูก ความรักในหมู่พี่น้อง ความรักในหมู่เพื่อน ความรักในคริสตจักร ฯลฯ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 14      มัทธิว 26:51-75

Speak Your Mind

*