วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม สุภาษิต 18:24 “เพื่อน”

มีเพื่อนที่แสร้งทำเป็นเพื่อน
แต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง

Q1 “เพื่อน” ที่คุณมีอยู่ มีใครบ้างที่เป็น “เพื่อนที่แสร้งทำเป็นเพื่อน” และมีใครบ้างที่เป็น “มิตรบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง”?
Q2 คุณจะเป็น “เพื่อนที่ดี” สำหรับทุกๆ คนได้อย่างไร? โดยเฉพาะกับพี่น้องในคริสตจักรพระคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 70-71     โรม 8:22-39

Speak Your Mind

*