รายการวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมคณะมัคนายก วันศุกร์ที่ 7 ก.ย. เวลา 9.00-15.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31 (อ.นนท์ชัย อ.เหอจื้อผิง คุณเทียนชัย คุณคังเหม่ยหลาน คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณสุขุม คุณอภิทาน)
ประชุมกรรมการค่ายคริสตจักร เวลา 12.30 น. ที่ห้อง 50 (อ.นนท์ชัย อ.เหอจื้อผิง คุณหวางลี่เผิง คุณสิชาญ คุณสิชาณีญ์ คุณศศิรักษ์ คุณณนนท์ คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจ้าวกั๋วรุ่ย คุณหลิวเจี๋ย คุณเหอฉีเซิ่น คุณหลี่หวาจิน คุณซุนเจียน คุณจางเฟิ่งฉิน คุณจางเจียยุ่น และคุณอรนุช)

Speak Your Mind

*