หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว ศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปีนี้ คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศอินโนนีเซีย มีคนตายจำนวนมาก และมีผู้ได้รับผลกระทบว่า 6 ล้านคน ผู้ประสภัยพายุไต้ฝุ่นจ่ามีในประเทศญี่ปุ่นในฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ มีแผ่นดินถล่ม และน้ำท่วม สถานการณ์น้ำในประเทศไทย เพราะในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากพายุหลายลูก ทำให้มีความเสียหายในหลายพื้นที่3.การจัดทำแผนงาน และงบประมาณปี 2019 ของคณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน ทุกแผนก ให้เสร็จและส่งภายในวันพุธที่ 10 ตุลาคม ก่อนที่คณะกรรมการกลาง จะพิจารณาแผนงานและงบประมาณทั้งหมดในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม เพื่อจะนำเสนอให้ที่ประชุมสมาชิกพิจารณาและรับรองในเดือนพฤศจิกายน
4.การเปิดสอนภาษาจีนพื้นฐาน ในวันเสาร์เวลา 30-15.30 น. จำนวน 10 ครั้ง เริ่มเสาร์ 18 ส.ค.- 27 ต.ค. 2018 เผื่อคุณกรรณิกา ในการเตรียมเนื้อหาการสอน
เผื่อนักเรียน 18 คน (เป็นคริสเตียน 7 คน ไม่เป็นคริสเตียน 11 คน) ในการเรียน บรรยากาศภายในห้อง รวมทั้งโอกาสที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์
5.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีนในการเตรียมเนื้อบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณชลลดา คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณศิริชัย คุณแม่คุณดิเรก พี่น้องที่ตั้งครรภ์ คุณวรีรัตน์ คุณวรทัย คุณณัฐินี คุณจ้าวกั๋วเวย และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*