ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณอรวรรณ/คุณอู๋เหม่ยอวี๋
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ:
คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณหลี่หวาเจิน
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณเทียนชัย คุณสิริ
คุณชาญกิจ คุณอภิทาน คุณสุขุม คุณคังเหม่ยหลาน

Speak Your Mind

*