รายการวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก เพื่อชี้แจงงบฯ ปี 2019 (หลังนมัสการ) ที่ห้องประชุมชั้น 1 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมสมาชิก เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานคริสตจักร เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมคณะมัคนายก เวลา 14.00 น. ที่ห้อง 31

Speak Your Mind

*