วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม ฟีลิปปี 3:20 “บ้านที่แท้จริง”

แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์ เรารอคอยผู้ช่วยให้รอด
ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้า

Q1 “บ้านที่แท้จริง” ของเราที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อยู่ที่ไหน?
Q2 วันนี้คุณเตรียมชีวิตของคุณสำหรับ “บ้านที่แท้จริง” ของคุณอย่างไร หรือ คุณมัวแต่ยุ่งสาละวนอยู่กับการเตรียมตัวสำหรับ “บ้านชั่วคราว” ในโลกนี้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ดาเนียล 5-7           2 ยอห์น

Speak Your Mind

*