สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018

สูจิบัตร 11 พฤศจิกายน 2018

國語部程序表二〇一八年十一月十一

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสิชาญ คุณคณิน
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณณัฐฐิติชญา เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : อธิษฐานก่อน สิ่งเดียว เปลี่ยน เปิดดวงตา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “โรม 8:28-39” คุณขวัญเนตร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ความรักมั่นคง”
เทศนา : “หญิงม่ายชาวศาเรฟัท” “1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-24” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้ายึดมั่นในคำสัญญา” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*