คริสตมาสประกาศ

คริสตจักรจัดนมัสการประกาศเนื่องในวันคริสตมาส
ภาคภาษาจีน : วันเสาร์ ที่ 22 ธ.ค.
เวลา 17.00 น. รับประทานอาหาร
เวลา 19.00 น. รายการ (เทศนาโดย อ.เหอจื้อผิง)
ภาคภาษาไทย : วันอาทิตย์ ที่ 23 ธ.ค.
เวลา 16.00 รายการ (เทศนาโดย อ.นนท์ชัย)
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหาร
เวลา 20.00 น. แครอลลิ่ง-ใกล้คริสตจักร

Speak Your Mind

*