สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2018

สูจิบัตร 25 พฤศจิกายน 2018

國語部程序表二〇一八年十一月廿五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร        
ผู้อ่านพระวจนะ
:  คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:  คุณวันดี คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ : “โรม 8:37-39
นมัสการด้วยเพลงสั้น :  มา นี่เป็นเวลานมัสการ ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป ราชาแห่งดวงใจ แก้วตาดวงใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “โรม 3:9-24” คุณชนมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณณัฐฐิติชญา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “มีสหายเลิศคือพระเยซู”
เทศนา : “เปาโลถูกจับและถูส่งกลับไปกรุงโรม III”  “กิจการ 28:17-31”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้ารักพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*