รายการวันอาทิตย์ที่ 30 ธ.ค. 2018

นมัสการรวมสิ้นปี เริ่มเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 งดชั้นรวีวารศึกษา

Speak Your Mind

*