สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2018

國語部程序表二〇一八年十二月廿三日

สูจิบัตร 23 ธันวาคม 2018

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  23 ธันวาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 09:30 น.

ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณดวงรัตน์/คุณศิริพร
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณนภนันท์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณหลูเหยียนเซิน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณวรวดี คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน คุณโจวตู้เจียง คุณเฉินเฉาจิ้นนมัสการด้วยเพลงสั้น :ขอเชิญท่านผู้วางใจ มีบ้านหมู่น้อยชื่อเบธเลเฮ็ม พระองค์จากบัลลังก์และมงกุฎราชา
เชิญชวนนมัสการ : อิสยาห์ 9:6
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
คณะนักร้องภาคภาษาจีน : จะถวายสิ่งใดแด่พระองค์?
อ่านพระวจนะ : “ลูกา 2:1-20”  คุณดวงรัตน์/คุณศิริพร
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Precious Child so Sweetly Sleeping
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหลูเหยียนเซิน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เชิญเถิดเจ้าข้าอิมมานูเอล”
เทศนา : คริสตมาส – สิเมโอน “ลูกา 2:21-35 “ อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเจ้าให้มีความอบอุ่นใจ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
การแสดง : ชั้นรวีฯ วัยรุ่น / รวีฯ เด็กภาคภาษาจีน / รวีฯ เด็กภาษาไทย
คณะนักร้องภาคภาษาจีน-ไทยA Call to Christmas Joy
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*